Кафедра Метрології та технічної експертизи
м. Харків, пр. Науки, 14, корпус “Z”, 5-ий поверх, т. (057)702-13-31, E-mail: d_mme@nure.ua

Лабораторії

Стенд НВЧ-вимірювань

У розпорядженні кафедри знаходяться приміщення для проведення лекційних, лабораторних та практичних занять. Класи кафедри обладнані сучасною технікою, на базі якої проводяться лабораторні практикуми та практичні заняття.

Комп'ютери кафедри мають доступ до Internet, також є приміщення для організаційно-методичної роботи. Лабораторна база постійно поширюється за рахунок створення біля 4-5 лабораторних робіт щороку, при цьому вони комплектуються сучасними приладами. З метою збереження обладнання та приладів лабораторії кафедри обладнанні системами захисту та охоронною сигналізацією.

На кафедрі працює 10 персональних комп'ютерів, об'єднаних в локальну інформаційну мережу кафедри і підключених до мережі ХНУРЕ та мережі Internet, що дає можливість отримувати найновішу науково-технічну інформацію і проводити практичні роботи, виконувати курсові проекти і роботи, а також займатися науково-дослідною роботою.

У обчислювальному центрі ХНУРЕ проводяться практичні та лабораторні заняття за комп'ютерно-орієнтованими дисциплінами фаху "Якість, стандартизація та сертифікація". В розпорядженні кафедри знаходяться лабораторії: "Метрології та вимірювальної техніки"; "Теоретичної метрології"; "Інтелектуальної вимірювальної техніки"; "Магнітних вимірювань"; "Випробувальна лабораторія по сертифікації програмних засобів і інформаційних технологій".
Лабораторія "Метрології та вимірювальної техніки"
Лабораторія призначена для роботи студентів по закріпленню знань, отриманих ними в результаті вивчення теоретичних матеріалів курсів:
 1. Радіовимірювальні пристрої та системи;
 2. Метрологія та вимірювальна техніка;
 3. Основи метрології,стандартизації та вимірювальної техніки;
 4. Введення до метрології;
 5. Взаємозамінність та технічні вимірювання;
 6. Вимірювання параметрів РЕА;
 7. Методи та засоби вимірювань;
 8. Основи метрології;
 9. Метрологія, стандартизація та вимірювання в техниці зв'язку;
 10. Основи метрології та радіовимірювань;
 11. Основи метрології та стандартизації;
 12. Електрорадіовимірювання;
 13. Метрологія та вимірювання;
 14. Основи метрології та вимірювальної техніки;
 15. Основи метрології, взаємозамінності та стандартизації.
Лабораторія "Теоретичної метрології"
Лабораторія призначена для роботи студентів по закріпленню знань, отриманих ними в результаті вивчення теоретичних матеріалів курсів:
 1. "Основи метрології та вимірювальної техніки";
 2. "Взаємозамінність та технічні вимірювання";
 3. "Надійність і діагностика радіоелектронних засобів";
 4. Контроль, іспити та сертифікація;
 5. Метрологія, експертиза та нормоконтроль;
 6. Основи метрології та вимірювальної техніки;
 7. Контроль, випробування та сертифікація РЕЗ;
 8. Вимірювальні системи та комплекси.

Лабораторія дає можливість познайомити студентів з практичною реалізацією питань досліджееня основних методів вимірювань і метрологічних операці, здійснити оцінку похибок вимірювань, вивчити методи обробки прямих, непрямих, сумісних і сукупних вимірювань електричних сигналів, параметрів, радіоелементів.

Стеденти проводять технічні вимірювання і оцінку похтбки вимірювань циліндричних отворів, валів, поверхностей індикаторним нутроміром, індикаторною головкою, мікрометром, штанген-циркулем, мікрокатором, проводять настройку регулюємої скоби по кільцевим мірам довжини.

Студенти проводять діагностування радіоелектронних схем і розраховують параметри метрологічної надійності. Існує демонстраційна робота з метрологічної надійності і діагностики РЕЗ на ЕОМ.

В результаті виконанння лабораторних робіт студенти отримують практичні знання по самостійному використанню вимірювальними приладами і вимірюванні надійності пристроїв.


Список основних лабораторних робіт по курсу "Основи метрології та вимірювальної техніки":
 1. Прямі вимірювання;
 2. Дослідження основних методів вимірювань;
 3. Дослідження основних метрологічних операцій (повірка, калібровка, градуювання);
 4. Оцінка похибки результатів непрямих вимірювань;
 5. Дослідження і компенсація нелінійності звена вимірювального кола;
 6. Дослідження похибки квантування;
 7. Вимірювання імпульсних характеристик лінійних мимірювальних кіл;
 8. Передача розмірів одиниць часу і частоти від квантових стандартів робочим засобам вимірювань.

Список основних лабораторних робіт по курсу "Взаємозамінність та технічні вимірювання":
 1. Вимірювання циліндричних отворів індикаторним нутроміром;
 2. Вимірювання циліндричних валів індикаторною головкою;
 3. Повірка мікрометрів і вимірювання деталей;
 4. Настройка регулюємої скоби по кінцевим мірам довжини;
 5. Вимірювання калібрів-пробок;
 6. Вимірювання розмірів деталей штанген-інструментом;
 7. Вимірювання елементів циліндричних різьб;
 8. Вимірювання параметрів шероховатості поверхонь.

Список основних лабораторних робіт по курсу "Надійність та діагностика радіоелектронних засобів":
 1. Метрологічна надійність засобів вимірювальної техніки;
 2. Діагностування радіоелектронних засобів.
Лабораторія "Інтелектуальної вимірювальної техніки"
Лабораторія призначена для роботи студентів по закріпленню знань, отриманих ними в результаті вивчення теоретичних матеріалів курсів:
 1. Інтелектуальні засоби вимірювань;
 2. Прикладна метрологія;
 3. Вимірювання ЕМС;
 4. Цифрові вимірювальні прилади;
 5. Основ мікропроцесорної техніки;
 6. Вимірювання параметрів РЕА;
 7. Контроль, іспити та сертифікація.
"Випробувальна лабораторія по сертифікації програмних засобів і інформаційних технологій"

Випробувальна лабораторія учбово-виробничого випробувального центру Харківського національного університету радіоелектроніки (ВЛ УВВЦ ХНУРЕ) здійснює свої функції в Системі УкрСЕПРО у рамках робіт, що виконуються при випробуваннях продукції, визначеної галуззю акредитації.

Видами продукції, що випробуються, є:
 • програмні засоби (ПЗ);
 • інформаційні технології.

ВЛ УВВЦ ХНУРЕ є структурним підрозділом Харківського Національного Університету Радіоелектроніки і має компетентність, необхідну для проведення робіт з випробувань продукції в заявленій галузі акредитації.

У своїй діяльності керується чинним законодавством України, організаційними і методичними документами Держстандарту України, нормативними документами, які визначають вимоги до продукцї в галузі акредитації і методи її випробувань, Статусом ХНУРЕ, Положенням та Настановою з якості.