Кафедра Метрології та технічної експертизи
м. Харків, пр. Науки, 14, корпус “Z”, 5-ий поверх, т. (057)702-13-31, E-mail: d_mme@nure.ua

Дипломне проектування

Інформація про теми, керівників та консультантів атестаційних робіт 2020 р.

У відповідності до навчального плану за нижчевказаними студентами 3-го прискореного курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання, факультету інфокомунікацій спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» освітньо-професійної програми «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» закріпити теми атестаційних робіт, призначити наукових керівників робіт та консультантів і направити студентів на підготовку атестаційних робіт на період з 18.05.2020 р. до 30.06.2020 р.

№ п/п Прізвище, ім’я, по-батькові Тема атестаційної роботи (українською мовою) Тема атестаційної роботи (англійською мовою) Керівник атестаційної роботи
1 Гніденко Вероніка Юріївна Дослідження метрологічних характеристик та розробка методики калібрування штангенглибиноміра Research of Metrological Characteristics and Development of Method for Calibration of Depth Gauge доц. Штефан Н.В.
2 Зарянкін Вячеслав Олександрович Дослідження метрологічних характеристик та розробка методики калібрування тахометра Research of Metrological Characteristics and Development of Method for Calibration of Tachometer доц. Козлов Ю.В.
3 Костенко Юлія Сергіївна Розробка методики калібрування гир Development of Method for Calibration of Weights доц. Козлов Ю.В.
4 Пономарьов Антон Володимирович Дослідження методів нормування точності геометричних параметрів деталей Research of Accuracy Standardization Methods of Details Geometric Parameters доц. Козлов Ю.В.
5 Соколовський Олег Валентович Дослідження метрологічних характеристик та розробка методики калібрування шумоміра Дослідження метрологічних характеристик та розробка методики калібрування шумоміра доц. Козлов Ю.В.
6 Цибіна Ірина Юріївна Розробка методики калібрування мікрометра Development of Method for Calibration of Micrometer доц. Штефан Н.В
7 Цис Марина Борисівна Дослідження метрологічних характеристик та розробка методики калібрування анемометра Research of Metrological Characteristics and Development of Method for Calibration of Anemometer доц. Сергієнко М.П.

Інформація про теми, керівників та консультантів атестаційних робіт 2019/2020 рр.