Кафедра Інформаційно-вимірювальних технологій
м. Харків, проспект Науки, 14, корпус "T", 5-ий поверх, т. (057)702-13-31, E-mail: d_mme@nure.ua

Шановний абітурієнте! Запрошуємо до навчання!


Прийом на бакалаврський освітній рівень
Прийом на магістерський освітній рівень
Прийом до аспірантури (доктор філософії PhD)

Кафедрa Інформаційно-вимірювальних технологій (ІВТ) ХНУРЕ запрошує абітурієнтів до навчання на бакалаврський освітній рівень (спеціальність 175-Інформаційно-вимірювальні технології) за освітньою програмою

«ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ, ПРОЦЕСІВ ТА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

Можливі форми навчання: денна (бюджет, контракт 19900 грн. на рік), заочна (контракт 9900 грн. на рік), прискорена (для випускників коледжів - бюджет, контракт). Наша адреса: м. Харків, пр. Науки, 14, корпус "Z", п'ятий поверх, аудиторія №50z. Питання за телефонами: +380675783981. Чекаємо на зустріч!

В рамках 175-ї спеціальності (175-Інформаційно-вимірювальні технології) запрошуємо до навчання за новою освітнью програмою «Якість продукції, процесів та програмного забезпечення», що за міжнародною класифікацією називається «Quality assurance QA».

Існуючі у сучасній практиці моделі процесу створення програмного продукту включають в себе обов’язкові етапи: тестування та забезпечення якості/QA (або скорочено у загально прийнятій термінології QA), тому що вони забезпечують та гарантують споживачу функціональність, надійність та головне ЯКІСТЬ програмного продукту. Тому фахівці з QA завжди присутні в IT-компаніях та проектах.

  Оцінка якості програмного продукту включає наступні етапи:
 • 1-й етап тестування (Test) або пошук дефектів (багів),
 • 2-й етап – контроль якості (Quality Control) – оцінка відповідність продукту вимогам замовника
 • та 3-й кінцевий етап – Quality Assurance тобто всебічне забезпечення та гарантування якості на всіх етапах життєвого циклу програмного продукту.

Кожен з цих етапів потребує певних знань та навичок і відповідно роботи певних фахівців.

Индикатор

Опанувавши освітню програму "Якість продукції, процесів та програмного забезпечення (QA)" ви зможете працювати в будь-якій IT-компанії, виробничому підприємстві як національного так і міжнародного рівня:
 • Test-інженером, тобто тестувальником програмного забезпечення - займається пошуком дефектів, багів у програмному продукті
 • Software QA–інженером, тобто інженером з якості програмного забезпечення - всебічно забезпечує та гарантує якість програмного продукту на всіх етапах його життєвого циклу
 • QA-інженер з продукції - забезпечує випробування та контроль якості продукції. Забезпечує та гарантує відповідність якості продукції національним та міжнародним вимогам
 • Project- менеджером (менеджер проектів) - це фахівець, головним завданням якого є управління IT-проектом в цілому: проектування та розстановка пріоритетів, планування виконання завдань, контроль, комунікації, а також оперативне вирішення проблем
 • Product- менеджером (продакт менеджер) - відповідає за створення, виведення на ринок та підтримку нового IT-продукт (продукт), планує, створює, запускає та вдосконалює продукт
 • Process-менеджером (процес менеджер) - займається розробкою, плануванням та оптимізацією операцій (бізнес-завдань), що повторюються, спрямовані на створення і реалізацію IT-продукту, товару або послуги організації
 • Директором з якості координує функціонування системи менеджменту якості підприємства
 • Фахівцем зі сертифікації, стандартизації, метрології.

В актуальності та затребуваності вишченаведених професій Ви можете пересвідчитися розглянувши вакансії на будь-яких портала праці.

Отже наша освітня програма "Якість продукції, процесів та програмного забезпечення (QA)"направлена на підготовку фахівців для кожного етапу забезпечення якості програмного продукту.

Отримані знання будуть будуть актуальними всюду і довгий час тому, що освітня програма направлена на підготовку фахівця вищої ланки в сфері забезпечення якості продукції, процесів та програмного забезпечення – головних результатів діяльності будь-якої компанії. Якість є вирішальним критерієм успіху, існування, розвитку та міжнародного визнання будь-якої компанії або підприємства. На сьогодні методи управління якістю є універсальні та стандартизовані. QA-інженер, менеджер з якості, директор з якості – це обов’язкові посади в будь-якій компанії будь-якої країни. Тому, засвоївши освітню"Якість продукції, процесів та програмного забезпечення (QA)" ви зможете працювати в будь-якій IT-компанії, виробничому підприємстві як національного так і міжнародного рівня

Студенти цієї спеціальності вивчають сучасні моделі якості програмного продукту та його життєвого циклу; отримують навички формування номенклатури показників якості програмних продуктів та їх оцінювання відповідно до методик сучасних стандартів, в тому числі з метою проведення сертифікації; вчяться проектувати та впроваджувати сучасні системи менеджменту якості IT-сервісів. Вивчають види тестувань, методи створення, проведення та аналізу результатів тестувань. Вивчають сучасні засоби проведення тестувань.

Базові дисципліни, що вивчаються на освітній програмі:
 • 1 курс: Інформатика, Теорія алгоритмів, Інформаційні бази даних;
 • 2 курс: Основи програмування та сучасні мови програмування (JavaScript; Python; Java; C/С++; PHP; C#), Моделі якості програмного забезпечення, Основи стандартизації;
 • 3 курс: Тестування та контроль якості програмних продуктів, Процесний підхід та ризик- менеджмент, Сучасні інструменти управління якістю;
 • 4 курс: Управління якістю в IT-проектах, Сертифікація та аудит систем менеджменту, Ідентифікація та запобігання фальсифікації товарів.

Отриманні знання будуть актуальні довгий час, тому що викладання базових дисциплін базується на основі міжнародних стандартів, що розроблялись з перспективою десяти років. IT-компанії, що запрошують наших випускників мають проекти строком від п’яти років. А виробничі підприємства де працюють наші випускники взагалі інвестувались взагалі на двадцятирічний термін.

Заняття з профільних дисциплін проводять провідні фахівці відомих IT-компаній, що є партнерами нашої кафедри. Лабораторії кафедри ІВТ обладнано сучасною інформаціно-вимірювальною технікою, на якій студенти виконують лабораторні роботи. Викладання дисциплін освітньої програми базується на міжнародних стандартах з оцінювання якості програмного забезпечення, продукції, та процесів. В складі кафедри працює випробувальна лабораторія з сертифікації програмного забезпечення.

Важливим елементом навчального процесу є практика та стажування. В цій сфері кафедра ІВТ надає для Вас самі широкі можливості та перспективи. Починаючи з другого курсу у Вас є можливість проходити практику та стажуватися з метою працевлаштування у відомих IT-компаніях, що є партнерами кафедри. Наприклад, міжнародна IT-компанія ApexTech. Компанія розробляє ПЗ для фінансових установ, медичних сервісів та ін. Технічний директор компанії є випускник нашої кафедри. В галузі забезпечення якості електроніки у Вас є унікальна можливість пройти практику на одному з підприємств Міжнародного концерну Jabil. Це підприємство з виробництва смартфонів, сучасної електроніки, гаджетів та телекомунікаційного обладнання. Технічний директор підприємства випускник нашої кафедри.

Наші випускники працюють на провідних ІТ компаніях «EPAM Systems», «Global Logic» та інших, в випробувальних та калібрувальних лабораторіях, експертних закладах.
Студенти та викладачі нашої кафедри співпрацюють з провідними європейськими технічними університетами Польщі, Болгарії, Естонії, Словаччини, проходячи там стажування та проводячи сумісні конференції, семінари, симпозіуми.
Можливість подальшого навчання в магістратурі в технічних університетах Європейського союзу:
 • Братиславський технологічний університет (Словакія);
 • Жешувська політехніка (Польща);
 • Софійський технічний університет (Болгарія);
 • Талінський технологічний університет (Естонія), тощо.
Випускниця каф. Інформаційно-вимірювальних технологій ХНУРЕ Марина Токарева розповдає про навчання в магістратурі Братиславського технологічного університету (Словакія)

Викладання дисциплін освітньої програми базується на міжнародних стандартах з оцінювання якості програмного забезпечення, продукції, та процесів. В складі кафедри працює випробувальна лабораторія з сертифікації програмного забезпечення.

ПРАВИЛА ВСТУПУ ДО ХНУРЕ

ВСТУПНА КОМПАНІЯ

Навчальній план бакалавра 2023 "Якість продукції, процесів та програмного забезпечення"

Освітньо-професійна програма 2023 "Якість продукції, процесів та програмного забезпечення"

Запрошуємо до навчання в МАГІСТРАТУРУ
за освітньою програмою:

«ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ»

Здобувачів, що вже мають диплом бакалавра запрошуємо до навчання на магістерський освітній рівень за освітньою програмою «Забезпечення якості / Quality Assurance». Форма навчання денна (бюджет, контракт) та заочна (контракт). Термін навчання 1.5 роки. Дана освітня програма відноситься до 175-ї спеціальності "Інформаційно-вимірювальні технології".

Сьогодні в постіндустріальному світі сфера IT інформаційних технологій є провідною галуззю економіки та могутнім движелем розвитку суспільства. Фахівці цієї сфери завжди затребувані. На них є попит на ринку праці.

Існуючі у сучасній практиці моделі процесу створення програмного продукту включають в себе обов’язкові етапи: тестування та забезпечення якості (або скорочено у загально прийнятій термінології QA (Quality Assurance) - ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ), тому що вони забезпечують та гарантують споживачу функціональність, надійність та головне ЯКІСТЬ програмного продукту. Тому фахівці з QA завжди присутні в IT-компаніях та проектах.

освітня програма QA і направлена на підготовку фахівців для кожного етапу забезпечення якості програмного продукту. Опанувавши цю спеціальність ви зможете працювати і на ринку порції такі вакансії є і затребувані: Test-інженером, тобто тестувальником ПЗ, QA-інженером, тобто інженером з якості ПЗ, Project- менеджером, Product- менеджером, Процес-менеджером, Директором з якості, Фахівцем зі сертифікації, стандартизації, метрології, тощо.

Студенти цієї освітньої програми вивчають: –сучасні моделі якості програмного продукту та його життєвого циклу; вчаться проектувати та впроваджувати сучасні системи менеджменту якості IT-сервісів; отримують навички формування номенклатури показників якості програмних продуктів та їх оцінювання відповідно до методик сучасних стандартів, в тому числі з метою проведення сертифікації; вивчають види тестувань, методи створення, проведення та аналізу результатів тестувань; вивчають сучасні засоби проведення тестувань.

Слід відмітити, що ЯКІСТЬ є вирішальним критерієм існування, розвитку та міжнародного визнання будь-якої компанії або підприємства та відповідного гідного рівня життя людей. Тому запрошуємо вас стати споживачем нашої освітньої програми «Забезпечення якості» і ви отримаєте ті цінності, які визначать успішність вашого наступного життя.

Правила прийому

Навчальний план магістра 2023
Освітньо-професійна програма магістра 2023

Запрошуємо до навчання в АСПІРАНТУРУ
за спеціальністю:

175-"Інформаційно-вимірювальні технології"

Здобувачів, що вже мають диплом магістра запрошуємо до навчання на третій освітній рівень (доктор філософії PhD)
за спеціальністю: 175 - "Інформаційно-вимірювальні технології". Форма навчання денна (бюдеж, контракт) та заочна (контракт). Термін навчання 4 роки.

З питань вступу до аспірантури звертатися на кафедру ІВТ: d_mme@nure.ua, +380675783981