Кафедра Інформаційно-вимірювальних технологій
м. Харків, пр. Науки, 14, корпус “Z”, 5-ий поверх, т. (057)702-13-31, E-mail: d_mme@nure.ua

Шановний абітурієнте! Запрошуємо до навчання!

Кафедрa Інформаційно-вимірювальних технологій (ІВТ) ХНУРЕ запрошує абітурієнтів-2022 до навчання на бакалаврський освітній рівень (спеціальність 152) за освітньою програмою

«ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ, ПРОЦЕСІВ ТА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

Можливі форми навчання: денна (бюджет, контракт 11900 грн. на рік), заочна (контракт 6000 грн. на рік), прискорена (для випускників коледжів - бюджет, контракт). Наша адреса: м. Харків, пр. Науки, 14, корпус "Z", п'ятий поверх, аудиторія №50z. Питання за телефонами: +380675783981. Чекаємо на зустріч!

З 2021 року в рамках 152-ї спеціальності відкривається нова освітня програма «Якість продукції, процесів та програмного забезпечення» згідно з міжнародною класифікацією «Quality assurance».
Студенти цієї спеціальності вивчають сучасні моделі якості програмного продукту та його життєвого циклу; отримують навички формування номенклатури показників якості програмних продуктів та їх оцінювання відповідно до методик сучасних стандартів, в тому числі з метою проведення сертифікації; вчяться проектувати та впроваджувати сучасні системи менеджменту якості IT-сервісів.

Опанувавши цю спеціальність ви зможете працювати:
 • Менеджером проектів
 • Процес-менеджером
 • Інженером з якості
 • Менеджером з якості
 • Тест контролером
 • Експертом-криміналістом
 • Фахівцем зі сертифікації, стандартизації, метрології, тощо.
Наші випускники працюють на провідних ІТ компаніях «EPAM Systems», «Global Logic» та інших, в випробувальних та калібрувальних лабораторіях, експертних закладах.
Студенти та викладачі нашої кафедри співпрацюють з провідними європейськими технічними університетами Польщі, Болгарії, Естонії, Словаччини, проходячи там стажування та проводячи сумісні конференції, семінари, симпозіуми.
Можливість подальшого навчання в магістратурі в технічних університетах Європейського союзу:
 • Братиславський технологічний університет (Словакія);
 • Жешувська політехніка (Польща);
 • Софійський технічний університет (Болгарія);
 • Талінський технологічний університет (Естонія), тощо.
Випускниця каф. Інформаційно-вимірювальних технологій ХНУРЕ Марина Токарева розповдає про навчання в магістратурі Братиславського технологічного університету (Словакія)

Викладання дисциплін освітньої програми базується на міжнародних стандартах з оцінювання якості програмного забезпечення, продукції, та процесів. В складі кафедри працює випробувальна лабораторія з сертифікації програмного забезпечення.

Предмети у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти, вагові коефіцієнти сертифікатів ЗНО, мінімальні бали, розподіл місць за квотами під час вступу на освітній ступінь бакалавра на базі ПЗСО у 2021 році

ПРАВИЛА ВСТУПУ ДО ХНУРЕ 2021

ВСТУПНА КОМПАНІЯ 2021

Порядок подання документів на вступ на основі диплома МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

Навчальній план бакалавра 2021 "Якість продукції, процесів та програмного забезпечення"

Освітньо-професійна програма 2021 "Якість продукції, процесів та програмного забезпечення"

На кафедрі здійснюють підготовку магістрів (заочне навчання - 4 тис.грн./рік, денне - 8 тис./рік) за освітніми програмами:

"Якість, стандартизація та сетрифікація"(магістр) "Метрологія та вимірювальна техніка"(магістр)
"Якість, стандартизація та сетрифікація"(магістр)

Необхідність підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою "Якість, стандартизація та сертифікація" викликана їх затребуваністю в службах та підрозділах системи управління якістю підприємств. Кафедра ІВТ має багатий досвід в підготовці та перепідготовці фахівців за освітньо-професійною програмою "Якість, стандартизація та сертифікація". Підготовка ведеться за найсучаснішими навчальними програмами.

Магістр за освітньо-професійною програмою"Якість, стандартизація та сертифікація" здатен:
 1. розробити документацію на систему якості продукції та послуг;
 2. розробити документацію на систему охорони праці та безпеки життєдіяльності людини;
 3. розробити документацію на систему загального управління (TQM);
 4. розробити документацію на методи контролю і управління якістю продукції та послуг;
 5. організувати робу по проведенню сертифікації продукції та систем якості;
 6. оцінити рівень якості продукції та послуг;
 7. обслуговувати засоби сертифікаційного випробування;
 8. проводити сертифікаційні випробування на ЕМС;
 9. проводити сертифікаційні випробування радіаційних джерел;
 10. проводити сертифікаційні випробування споживчих товарів;
 11. проводити сертифікаційні випробування програмної продукції і інформаційних послуг;
 12. розробити нормтивну документацію зі стандартизації;
 13. проаналізувати та розробити експлуатаційну документацю;
 14. забезпечити проведення експерименту та опрацювання даних;
 15. користуватися засобами технічних вимірювань;
 16. експериментально визначати похибки вимірювань;
 17. проводити оцінку похибок вимірювань;
 18. визначити невизначеність вимірювань;
 19. розробляти схеми інформаційно-вимірювальних систем.
Фахівець зі спеціальності "Якість, стандартизація та сертифікація" може займати в будь-яких організаціях або підприємствах незалежно від форми їх власності, посаду:
 1. "інженер з якості";
 2. "інженер з стандартизації";
 3. начальник лабораторії з контролю виробництва, начальник відділу технічного контролю, начальник виробничого підрозділу, начальник ремонтного цеху;
 4. головний державний інспектор;
 5. головний експерт;
 6. головний фахівець з електронного устаткування;
 7. начальник відділу стандартизації, начальник лабораторії (науково-дослідної, дослідної та ін.), начальник сектора (науково-дослідного);
 8. фахівці в інших галузях обчислень;
 9. науковий співробітник (електротехніка);
 10. інженер-електрик, інженер конструктор (електротехніка);
 11. науковий співробітник (електроніка, телекомунікації);
 12. інженер в галузі електроніки та телекомунікацій; інженер конструктор (електроніка); інженер електронік;
 13. інженери (інші галузі інженерної справи), інженер-контролер, інженер-конструктор, інженер-технолог, інженер з підготовки виробництва, інженер з метрології; інженер з налагодження й випробувань; інженер з організації експлуатації та ремонту; інженер з керування й обслуговування систем, інженер із стандартизації, інженер дослідник, інженер із впровадження нової техніки й технології, фахівець із неруйнівного контролю;
 14. викладачі університетів та ВНЗ;
 15. викладачі середніх навчальних закладів;
 16. інженер з науково-технічної інформації;
 17. інженер в галузі електроніки та телекомунікацій;
 18. інспектори з безпеки та якості продукції;
 19. інспектор з контролю якості продукції, ревізор вагового господарства, інженер з охорони праці, інспектор з охорони праці;
 20. інші державні інспектори; інспектор з ліцензування; інспектор (за цінами, мірами і вагами).
Навчальний план магістра 2021 "Якість, стандартизація та сертифікація"
Освітньо-професійна програма магістра 2021 "Якість, стандартизація та сертифікація"
"Метрологія та вимірювальна техніка"(магістр)

Магістр зі спеціальності 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка", за освітньо-професійною програмою "Метрологія та вимірювальна техніка" реалізуї всі складові метрологічного забезпечення усіх етапи життєвого циклу продукції:

 • прогнозування, проектування, виробництва;
 • менеджменту та маркетингу;
 • експлуатації, модернізації, моделювання та оптимізації технологічних процесів і систем виготовлення засобів вимірювання, що містять радіоелектронні, оптоелектронні, ренгеновські і іонноплазмові прилади і пристрої, а також ті, що використовують ЕОМ і системи автоматизованого проектування.

Приймає участь у розробленні, макетуванні, виготовленні, експлуатації, технічному обслуговувані та ремонту технічних і програмних засобів для вимірювання електричних та неелектричних величин.

Предметом діяльності магістра зі спеціальності 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка", за освітньо-професійною програмою "Метрологія та вимірювальна техніка" є вирішення задач у галузях:
 • метрологічного забезпечення виробництва;
 • розробки та виготовлення засобів вимірювання;
 • створення та експлуатації еталонів фізичних величин;
 • контролю та випробування продукції виробництва;
 • сертифікації товарів.
Магістр зі спеціальності 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка", за освітньо-професійною програмою "Метрологія та вимірювальна техніка" здатен забезпечити:
 • проектування та виготовлення технічних засобів метрологічного забезпечення виробництва;
 • метрологічну експертизу та нормоконтроль технічної та технологічної документації;
 • створення технічного та нормативного забезпечення сертифікаційних лабораторій;
 • експлуатацію, технічне і метрологічне обслуговування та ремонт засобів вимірювання.

Крім того, магістр зі спеціальності 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка", за освітньо-професійною програмою "Метрологія та вимірювальна техніка" добре володіє сучасною офісною та обчислювальною технікою.

Магістр зі спеціальності 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка", за освітньо-професійною програмою "Метрологія та вимірювальна техніка" з метрології та вимірювальної техніки може працювати в відділах головного метролога, в науково-виробничих, проектно-конструкторських і технологічних організаціях, підприємствах, фірмах та бюро, у науково-дослідних інститутах галузей промисловості, Академії Наук України, Держстандарту України, а також в державних організаціях, що займаються виробництвом, проектуванням, дослідженням та експлуа-тацією засобів вимірювання різноманітного призначення, сертифікацією товарів виробництва.

Відповідно до існуючої номенклатури державного класифікатора професій фахівець із спеціальності 152 "Метрологія та інфрмаційно-вимірювальна техніка" може займати посади інженера різних категорій, керівників відділів організацій, працювати на посадах в науково-дослідних установах, інститутах Академії наук, підприємствах Держстандарту України, центрах стандартизації та метрології, сертифікаційних лабораторіях, а також комерційних установах від-повідного профілю. Він може займати посади референта, консультанта з питань техніки, менеджера.

Навчальний план магістра 2021 "Метрологія та вимірювальна техніка"
Освітньо-професійна програма магістра 2021 "Метрологія та вимірювальна техніка"