Кафедра Інформаційно-вимірювальних технологій
м. Харків, проспект Науки, 14, корпус "T", 5-ий поверх, т. (057)702-13-31, E-mail: d_mme@nure.ua

Співробітники кафедри Інформаційно-вимірювальних технологій (ІВТ) ХНУРЕ

Навчальний процес на кафедрі Інформаційно-вимірювальних технологій (ІВТ) ХНУРЕ забезпечують 3 професори, 7 доцентів (к.т.н.), 1 старший викладач та 2 асистента. Кадровий склад кафедри поповнюється за рахунок залучення провідних фахівців галузі як викладачів-сумісників (в тому числі 3 доктора наук), самостійної підготовки викладацьких кадрів з випускників аспірантури та докторантури.

В підготовці здобувачів зі спеціальності 175 "інформаційно-вимірювальні технології" кафедрі Інформаційно-вимірювальних технологій (ІВТ) ХНУРЕ технологій активно допомагають висококваліфіковані фахівці в даній області, а також провідні вчені науково-дослідних установ різних напрямів. На філіалі кафедри Інформаційно-вимірювальних технологій (ІВТ) ХНУРЕ в Національному науковому центрі ННЦ "Інститут метрології" та в Державному підприємстві "Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації" працює 3 професори, доктора наук, лауреата Держпремій України і 5 доцентів, кандидатів наук.

Викладачі кафедри Інформаційно-вимірювальних технологій систематично проходять підвищення кваліфікації, переважно в формі стажування на провідних науково-виробничих підприємствах, НДІ міста та України.

Провідні фахівці кафедри Інформаційно-вимірювальних технологій (ІВТ) ХНУРЕ активно беруть участь в підготовці науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, здійснюють керівництво своїми аспірантами. Цей факт, а також наявність в університеті спеціалізованих Вчених рад по захисту кандидатських і докторських дисертацій гарантує своєчасне поповнення кафедри молодими кваліфікованими викладачами.

...
Захаров Ігор Петрович
Завідувач кафедрою Інформаційно-вимірювальних технологій (ІВТ) ХНУРЕ
Доктор технічних наук, професор

Дисципліни:
 • Electro-Radio Measurement;
 • Теорія оцінювання якості вимірювань;
 • Невизначеність вимірювань.

Керує магістратурою, аспірантурою, докторантурою
Експерт Громадської організації «Харківська академія стандартизації»ХАС

...
Єгоров Андрій Борисович
Кандидат технічних наук, професор

Керівник випробувальної лабораторії з сертифікації програмних засобів
Експерт Громадської організації «Харківська академія стандартизації»ХАС

Дисципліни:
 • Надійність та діагностика РЕЗ;
 • Моделі загального менеджменту якості;
 • Основи метрології та стандартизації.

Керує магістратурою, аспірантурою.

Студенти вдячні своїм вчителям!
В сузір'ї Велика Ведмедиця, зірці 9-ї величини було присвоєно ім'я Андрій Єгоров
...
...

...
Запорожець Олег Васильович
Кандидат технічних наук, доцент,

секретар Вченої Ради факультету Інфокомунікацій,

тренер студентської команди кафедри Інформаційно-вимірювальних технологій (ІВТ) ХНУРЕ до участі у Національному конкурсі наукових робіт з метрології

Експерт кафедри ІВТ з Академічної доброчинності (Academic Integrity),
Експерт Громадської організації «Харківська академія стандартизації» ХАС

Дисципліни:
 • Інформаційні технології та програмне забезпечення в вимірювальних системах;
 • Сучасні інформаційно-вимірювальні системи та комплекси;
 • Метрологічне забезпечення інформаційно-вимірювальних систем;
 • Інформаційні технології в системах якості;
 • Тестування та оцінювання якості програмних засобів.

Керує науково-виробничою практикою студентів, магістратурою, аспірантурою.

oleg.zaporozhets@nure.ua

...
Дегтярьов Олександр Валентинович
Кандидат технічних наук, доцент
Експерт Громадської організації «Харківська академія стандартизації» ХАС
Керівник студентського наукового гуртка «Контроль та випробування»
Дисципліни:
 • Взаємозамінність та вимірювання геометричних величин;
 • Метрологічна експертиза та нормоконтроль;
 • Основи метрології;
 • Випробування та випробувальне обладнання;
 • Автоматизація експериментальних досліджень.
...
Мощенко Інна Олексіївна
Кандидат технічних наук, старший викладач
Експерт Громадської організації «Харківська академія стандартизації» ХАС
Дисципліни:
 • Основи технічної експертизи;
 • Моделі загального управління якістю;
 • Основи технічного регулювання.

Керує магістратурою

...
Штефан Наталія Володиміровна
Кандидат технічних наук, доцент
Експерт Громадської організації «Харківська академія стандартизації» ХАС
Дисципліни:
 • Основи оцінювання відповідності
 • Основи стандартизації
 • Основи кваліметрії
 • Нормативне забезпечення інформаційно-вимірювальних технологій

Керує магістратурою

natalya.shtefan@gmail.com

...
Козлов Юрій Валентинович
Кандидат технічних наук, доцент.
Докторант кафедри Інформаційно-вимірювальних технологій (ІВТ) ХНУРЕ
Експерт Громадської організації «Харківська академія стандартизації» ХАС
Дисципліни:
 • Цифрові вимірювальні прилади
 • Технічне діагностівання

yurii.kozlov@nure.ua

...
Скляров Володимир Васильович
Професор за сумісництвом кафедри ІВТ, доктор технічних наук, с.н.с.
В.о. Генерального директора ННЦ «Інститут метрології»
Дисципліни:
 • Основи теорії ймовірності та математичної статистики
 • Державні еталони України
 • Технічна діагностика
...
Павленко Юрій Федорович
Професор за сумісництвом кафедри ІВТ, доктор технічних наук, професор
Головний науковий співробітник ННЦ «Інститут метрології»
Дисципліни:
 • Вступ до квантової метрології
 • Забезпечення єдності радіовимірювань
 • Державні еталони України
 • Сучасні еталони на основі квантових ефектів
...
Народницький Геннадій Юрійович
Доктор технічних наук, доцент, старший науковий співробітник. Представник України в технічному комітеті витратометрії міжнародної метрологічної організації КООМЕТ. Пілот міжнародних звірень з вимірювання статичного об’єму рідини.
Дисципліни:
 • Вимірювання неелектричних величин
 • Сучасна етелонна база України
...
Пущіна Людмила Вікторівна
Завідувач навчальної лабораторії кафедри Інформаційно-вимірювальних технологій (ІВТ) ХНУРЕ
e-mail: liudmyla.pushchyna@nure.ua
...
Ільїна Ольга Іванівна
Інженер I-ї категорії кафедри Інформаційно-вимірювальних технологій (ІВТ) ХНУРЕ

e-mail: olha.ilina@nure.ua

...
Євсеєв Павло Микитович
Інженер I-ї категорії кафедри Інформаційно-вимірювальних технологій (ІВТ) ХНУРЕ