Кафедра Інформаційно-вимірювальних технологій
м. Харків, пр. Науки, 14, корпус “Z”, 5-ий поверх, т. (057)702-13-31, E-mail: d_mme@nure.ua

Викладачі

Навчальний процес на кафедрі забезпечують 3 професори, 7 доцентів (к.т.н.), 1 старший викладач та 2 асистента. Кадровий склад кафедри поповнюється за рахунок залучення провідних фахівців галузі як викладачів-сумісників (в тому числі 3 доктора наук), самостійної підготовки викладацьких кадрів з випускників аспірантури та докторантури.

В підготовці з спеціальності 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка" кафедрі МТЕ активно допомагають висококваліфіковані фахівці в даній області, а також провідні вчені науково-дослідних установ різних напрямів. На філіалі кафедри в Національному науковому центрі "Інститут метрології" та в Державному підприємстві "Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації" працює 3 професори, доктора наук, лауреата Держпремій України і 5 доцентів, кандидатів наук.

Викладачі кафедри систематично проходять підвищення кваліфікації, переважно в формі стажування на провідних науково-виробничих підприємствах, НДІ міста та України.

Провідні фахівці кафедри активно беруть участь в підготовці науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, здійснюють керівництво своїми аспірантами. Цей факт, а також наявність в університеті спеціалізованих Вчених рад по захисту кандидатських і докторських дисертацій гарантує своєчасне поповнення кафедри молодими кваліфікованими викладачами.

...
Захаров Ігор Петрович
Завідувач кафедрою Метрології та технічної експертизи
Доктор технічних наук, професор

Дисципліни:
 • Electro-Radio Measurement;
 • Теорія оцінювання якості вимірювань;
 • Невизначеність вимірювань.

Керує магістратурою, аспірантурою.

...
Нікітенко Олександр Миколайович
Кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник

Адміністратор комплексної системи автоматизації наукової бібліотеки ХНУРЕ

Експерт департаменту з наукової доброчинності /плагіату/

Провідний співробітник кафедри з вимірювань у мікрохвильовому та оптичному діапазоні

Дисципліни:
 • Вимірювання у НВЧ діапазоні;
 • Основи моделювання на ЕОМ;
 • Сучасні інструменти управління якістю;
 • Тестування та оцінювання якості програмних засобів;
 • Електронні пристрої вимірювальних та випробувальних систем;
 • Технічна електродинаміка;
 • Спеціальні розділи математики.

Керує магістратурою, аспірантурою.

...
Єгоров Андрій Борисович
Кандидат технічних наук, професор

Керівник випробувальної лабораторії з сертифікації програмних засобів

Дисципліни:
 • Надійність та діагностика РЕЗ;
 • Моделі загального менеджменту якості;
 • Основи метрології та стандартизації.

Особистий сайт Єгорова А.Б.

Керує магістратурою, аспірантурою.

Студенти вдячні своїм вчителям!
В сузір'ї Велика Ведмедиця, зірці 9-ї величини було присвоєно ім'я Андрій Єгоров
...
...

...
Запорожець Олег Васильович
Кандидат технічних наук, доцент,

секретар Вченої Ради факультету ІК,

тренер студентської команди МТЕ до участі у Національному конкурсі наукових робіт з метрології

Дисципліни:
 • Інформаційні технології та програмне забезпечення в вимірювальних системах;
 • Сучасні інформаційно-вимірювальні системи та комплекси;
 • Метрологічне забезпечення інформаційно-вимірювальних систем;
 • Інформаційні технології в системах якості;
 • Тестування та оцінювання якості програмних засобів.

Керує науково-виробничою практикою студентів, магістратурою, аспірантурою.

oleg.zaporozhets@nure.ua

...
Дегтярьов Олександр Валентинович
Кандидат технічних наук, доцент
Дисципліни:
 • Взаємозамінність та вимірювання геометричних величин;
 • Метрологічна експертиза та нормоконтроль.
 • Основи метрології;
 • Випробування та випробувальне обладнання;
 • Автоматизація експериментальних досліджень
...
Мощенко Інна Олексіївна
Кандидат технічних наук, старший викладач
Дисципліни:
 • Основи технічної експертизи;
 • Моделі загального управління якістю;
 • Основи технічного регулювання.

Керує магістратурою, аспірантурою.

...
Штефан Наталія Володиміровна
Кандидат технічних наук, доцент
Дисципліни:
 • Основи метрології, стандартизації та сертифікації;
 • Кваліметрія
...
Козлов Юрій Валентинович
Кандидат технічних наук, доцент. Доктрант кафедри МТЕ

Керівник профорієнтаційного підрозділу МТЕ

Дисципліни:
 • Цифрові вимірювальні прилади
 • Технічне діагностівання

yurii.kozlov@nure.ua

...
Народницький Геннадій Юрійович
Доктор технічних наук, доцент, старший науковий співробітник. Представник України в технічному комітеті витратометрії міжнародної метрологічної організації КООМЕТ. Пілот міжнародних звірень з вимірювання статичного об’єму рідини.
Дисципліни:
 • Вимірювання неелектричних величин
 • Сучасна етелонна база України
...
Скляров Володимир Васильович
Доктор технічних наук, доцент
Дисципліни:
 • Товарознавча експертиза
 • Технічна діагностика
...
Павленко Юрій Федорович
Доктор технічних наук, професор
Дисципліни:
 • Вступ до квантової метрології
 • Забезпечення єдності радіовимірювань
...
Пущина Людмила Вікторівна
Завідуюча лабораторією кафедри МТЕ
...
Євсеєв Павло Микитович
Інженер-лаборант
...
Сергієнко Петро Васильович
Інженер-лаборант
...
Ільїна Ольга Іванівна
Секретар
...
Станкевич Ніна Олександрівна
Секретар