Кафедра Інформаційно-вимірювальних технологій
м. Харків, проспект Науки, 14, корпус "T", 5-ий поверх, т. (057)702-13-31, E-mail: d_mme@nure.ua

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 175 ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Дані щодо ресурсного забезпечення для організації освітнього процесу
за освітніми програмами спеціальності 175 Інформаційно-вимірювальні технології

Кафедра Інформаційно-вимірювальних технологій (ІВТ) ХНУРЕ веде підготовку здобувачів за освітніми програмами:

 • Якість продукції процесів та програмного забезпечення, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
 • Забезпечення якості, другий (магістерський) рівень вищої освіти
 • Інформаційно-вимірювальні технології, третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

Для навчання здобувачів за освітніми програмами всіх рівнів вищої освіти кафедра Інформаційно-вимірювальних технологій використовує загально-університетські аудиторії, аудиторії загальноосвітніх кафедр та аудиторії, на площах яких вона розташовується.

Кафедра має у своєму розпорядженні наступні аудиторії для проведення занять:

Кімната № 20 "Аудиторія стандартизації"

 • - мультимедійний проектор Epson 536 Wi
 • - комп’ютер Z210
 • - монітор Samsung

Лабораторія № 22 "Лабораторія теоретичної метрології"

 • - проектор Aser P1150 (MRJPK11.001)
 • - комп’ютер Z210
 • - монітор Samsung CB22WS

Лабораторія № 55 "Лабораторія інформаційних технологій в метрології та вимірювальній техніці"

 • - проектор мультимедійний Epson EB-S02H
 • - монітор Samsung CB22WS
 • - комп’ютер Z210
 • - проектор мультимедійний Acer P1150DLP
 • - комп’ютер Z210
 • - монітор Samsung CB22WS
 • - комп’ютер Z200 – 8 од.
 • - монітор Samsung CB22WS Sync master B2240 – 8 од.

Аудиторія №51 "Лабораторія основ метрології та вимірювальної техніки"

Для забезпечення здобувачів інформаційними ресурсами:

 • – на кафедрі є повний комплект методичного забезпечення в електронному вигляді;
 • – надано доступ до внутрішньої інформаційної мережі університету, що дозволяє використовувати розташовані в науковій бібліотеці університету КНМЗ за дисциплінами навчальних планів за освітніми програмами всіх рівнів вищої освіти;
 • – наукова бібліотека ХНУРЕ має доступ до онлайнових баз даних, послугами якої може скористатися будь-який здобувач вищої освіти та співробітник університету, наприклад: правова БД «Ліга: Закон»; електронні версії підручників видавництв
 • а ЦУЛ – «Центр учбової літератури»; електронні журнали: «Захист інформації. INSIDE»; «Information Security»; online-журнали з наукової бібліотеки eLIBRARY.

За необхідністю кафедра використовує комп’ютерні зали інформаційно-обчислювального центру університету з необхідним програмним забезпеченням, лекційні аудиторії, лабораторії та комп’ютерні класи наукового парку «Синергія», а також складає заявки на придбання необхідного для подальшого забезпечення освітнього процесу обладнання, програмного забезпечення та матеріалів.