Кафедра Інформаційно-вимірювальних технологій
м. Харків, пр. Науки, 14, корпус “Z”, 5-ий поверх, т. (057)702-13-31, E-mail: d_mme@nure.ua

Ресурсне забезпечення для організації освітнього процесу за освітньою програмою:

Кафедра метрології та технічної експертизи веде підготовку здобувачів за наступними освітніми програмами:

 • Технічна експертиза, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти;
 • Метрологія та вимірювальна техніка, другий (магістерський) рівень вищої освіти;
 • Якість, стандартизація та сертифікація, другий (магістерський) рівень вищої освіти;
 • Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції, другий (магістерський) рівень вищої освіти, друга вища.
Для навчання здобувачів за ОП кафедра використовує загально-університетські аудиторії, аудиторії загальноосвітніх кафедр та аудиторі, на площах яких вона розташовується.

Кафедра має у своєму розпорядженні наступні аудиторії для проведення занять:
 • аудиторія № 51 «з» - навчальна лабораторія основ МВТ для проведення лекцій, практичних занять, лабораторних робіт;
 • аудиторія № 55/1 «з» - навчальна лабораторія інформаційних технологій в МВТ для проведення практичних занять, лабораторних робіт, доступ до внутрішньої інформаційної мережі університету;
 • аудиторія № 55/2 «з» - навчальна лабораторія вимірювання неелектричних величин для проведення лекцій, практичних занять;
 • аудиторія № 22 «з» - навчальна лабораторія теоретичної метрології для проведення лекцій, практичних занять, лабораторних робіт;
 • методичний кабінет - аудиторія № 20 «з» (кабінет стандартизації) – для проведення самостійних робіт, консультацій, ознайомлення з нормативними документами;
 • аудиторія № 19/1 «з» - випробувальна лабораторія програмних засобів для проведення консультацій;
 • аудиторія № 19/2 «з» - навчально-наукова лабораторія прикладної метрології та технічної експертизи для проведення консультацій аспірантів, підготовки студентів до національних конкурсів студентських наукових робіт, організації конференцій та щорічного Міжнародного науково-технічного семінару “Невизначеність вимірювання: наукові, прикладні, нормативні та методичні аспекти”, підготовки до друку монографій, навчальних посібників, наукових статей;
 • аудиторія № 50 «з» - лабораторія систем якості, стандартизації та сертифікації для проведення самостійних робіт, доступ до внутрішньої інформаційної мережі університету;
 • аудиторія № 53-а «з» - аспірантська для проведення наукових робіт з аспірантами;
 • аудиторія № 53 «з» - викладацька;
 • аудиторія № 52 «з» - кабінет завідувача кафедри.
Всі аудиторії кафедри мають паспорти, які розглядаються та затверджуються щорічно.

Для забезпечення здобувачів інформаційними ресурсами на кафедрі є: методичний кабінет (кабінет стандартизації); надано доступ до внутрішньої інформаційної мережі університету, що дозволяє використовувати КНМЗ розташовані в науковій бібліотеці в аудиторіях № 50 «з», № 55 «з».

Навчальні аудиторії оснащені усім необхідним сучасним обладнанням, у тому числі мультимедійним, для реалізації освітніх програм, за якими йдеться підготовка здобувачів.

Для придбання навичок роботи з професійним обладнанням на кафедрі в наявності лабораторії, які оснащені:
 • навчальна лабораторія теоретичної метрології - генератори, осцилографи, вольтметри, стандарт частоти та часу, частотоміри, магазини опору;
 • навчальна лабораторія основ метрології та вимірювальної техніки – генератори, осцилографи, осцилографи цифрові, що запам’ятовує, частотоміри, прилади для досліджень ,аналізатори спектру, вольтметри, калібратори напруги, мегомметри, вимірювачі добротності, приймачі-компаратори, установка для повірки вольтметрів;
 • навчальна лабораторія вимірювання неелектричних величин - кліматичні камери, осцилограф, вольтметр.
Комп’ютерний парк кафедри складає 26 одиниць. Програмне забезпечення ліцензійне або є у відкритому доступі в Інтернеті.

Кількість обладнання та програмного забезпечення є достатнім для проведення повного циклу навчання здобувачів за ОП.

За необхідністю, кафедра використовує комп’ютерні зали інформаційно-обчислювального центру університету з необхідним ПЗ або лекційні аудиторії, лабораторії та комп’ютерні класи наукового парку «Синергія», а також складає заявки на придбання необхідного для подальшого забезпечення освітнього процесу обладнання, програмного забезпечення та матеріалів.

Якісну підготовку здобувачі за всіма ОП здійснюють викладачі кафедри, серед яких 3 докторів наук, професорів; 1 кандидат наук, професорів; 6 кандидатів наук, доцентів; 1 кандидатів наук, старших викладачів.

Всі вони мають кваліфікацію відповідну до спеціальностей, за якими йдеться підготовка здобувачів, ведуть наукову діяльність, здійснюють керівництво науковою роботою здобувачі, мають достатній стаж роботи та своєчасно проходять підвищення кваліфікації або стажування.

Для підвищення якості навчання до підготовки здобувачів кафедра залучає провідних фахівців з виробництва.

Кафедрою МТЕ розроблено комплекс комп'ютерних підручників та комп'ютерних навчальних програм по основним дисциплінам, які читаються студентам. Підготовлені комп'ютерні підручники та комплекси комп'ютерних навчальних програм по основним дисциплінам, які читатються студентам. Більшість дипломних проектів є реальними, виконуються по матеріалах та замовленням підприємств та установ.Науково-дослідна робота, що проводиться на кафедрі МТЕ є базою для підготовки кваліфікованих викладачів та спеціалістів з основних дисциплін навчальних та наукових напрямків.

Наукові роботи викладачів кафедри тісно пов'язані з розробкою нових принципів побудови та застосування вимірювальних приладів та систем керування якістю, систем стандартизації та сертифікації з використанням новітніх інформаційних технологій. Результати НДР знаходять відображення та використання в навчальному процесі. Навчальні програми комп'ютерно-орієнтовані. У розпорядженні кафедри МТЕ знаходяться приміщення для проведення лекційних, лабораторних та практичних занять. В галузі матеріального забезпечення навчального процесу постійно проводиться модернізація та підготовка нових навчальних лабораторій. На кафедрі МТЕ створена випробувальна лабораторія, що має акредитацію у галузі обчислювальної техніки та програмного забезпечення.

Також на кафедрі акредитовано Орган з добровільної сертифікації, галузь акредитації якого складає програмне забезпечення та інформаційні технології. Викладачі та співробітники кафедри мають більш, ніж 400 наукових праць.В цих роботах відображений розвиток фундаментальних і прикладних досліджень, які проводяться на кафедрі. Зокрема ведуться дослідження з тематики електромагнітного моніторінгу, з аналізу спектральних параметрів електромагнітного випромінювання у широкому діапазоні частот і потужностей, з моделювання контролю виробничих систем, окремих теоретичних та практичних питань систем управління якістю, стандартизації, сертифікації, атестації, метрологичного забезпечення, інформаційно-вимірювальних комплексів і систем управління базами даних.