Кафедра Інформаційно-вимірювальних технологій
м. Харків, пр. Науки, 14, корпус “Z”, 5-ий поверх, т. (057)702-13-31, E-mail: d_mme@nure.ua

Філія кафедри МТЕ ХНУРЕ при ННЦ "Інститут метрології"

Сучасні засоби вимірювальної техніки дають можливість для нових відкриттів у науці, ефективного розвитку промисловості та торгівлі. Національний науковий центр «Інститут метрології» проводить наукові фундаментальні та прикладні дослідження у сфері метрології (науки про вимірювання) та науково-дослідні роботи зі створення, удосконалення, зберігання, застосування державних еталонів; створення стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів; розроблення нормативних документів з метрології; здійснює науково-методичне забезпечення метрологічної діяльності в країні. Пріоритетними напрямами діяльності є удосконалення національної еталонної бази, створення необхідних умов для ліквідації технічних бар'єрів у міжнародній торгівлі та вступу України до ЄС.

Філія кафедри метрології та технічної експертизи (МТЕ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ) при ННЦ "Інститут метрології" існує більше 20 років.

У різні роки на кафедрі викладали провідні вчені ННЦ "Інститут метрології". На цей час філію очолює генеральний директор ННЦ "Інститут метрології" д.т.н. проф. Неєжмаков П.І., а викладацьку роботу ведуть д.т.н., проф. Павленко Ю.Ф. та д.т.н., с.н.с. Народницький Г.Ю.

Лекційні заняття студентів проводяться на території ННЦ "Інститут метрології" в обладнаних аудиторіях, а практичні і лабораторні роботи – в приміщеннях, де безпосередньо експлуатуються національні еталони України.

Основним курсом, який викладається на філії, є "Державні еталони України", але крім нього читаються й інші курси за замовленнями кафедри (вимірювання неелектричних величин, основи квантової метрології, законодавча метрологія тощо).

У зв'язку із світовою пандемією COVID-19 заняття на філії, які організовано з дотриманням медичних і соціальних норм, не припиняються, але будуть також підтримуватись розміщенням на сайті ННЦ "Інститут метрології" з жовтня 2020 р. учбовими та методичними матеріалами за курсом "Державні еталони України".

Усі консультації проходимуть з 11.15 до 14.45 на філії кафедри: ННЦ "Інститут метрології", кімн. 302, корп. Б.

Контактні телефони: моб. тел. 066 209 12 89 д.т.н., проф. Павленко Юрій Федорович

ННЦ "Інститут Метрології"

Підручник за курсом: "Забезпечення єдності електрорадіовимірювань"

Підручник "Вступ до квантової метрології"

Конспект за курсом "Сучасні Держівні етелони"

Теми рефератів

Екзаменаційні питання